Chcemy być posłuszni poleceniu, którego udzielił Jezus Chrystus, mówiąc:

„Idźcie i czyńcie uczniami wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca, i Syna, i Ducha Świętego” (ew. Mt. 28:19)

Bóg posyła nas z tą ważną misją, mówiąc: „Ratuj wydanych na śmierć, a tych, których się prowadzi na stracenie, zatrzymaj” (Przyp. 24:11)